Dự án lắp đặt điện mặt trời – nhà máy Tuy Phong

28/05/2024

Địa điểm: Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Hệ thống: Hệ độc lập

Công suất: 365 kWp

Tấm pin : Canadian Solar

Biến tần ( Inverter): LuxPower

Pin lưu trữ: SVE