“If your stories are all about your products and services, that’s not storytelling. It’s a brochure. Give yourself permission to make the story bigger.”
Jay Baer

CHÚNG TÔI LÀ GBG

"GBG - một agency tích hợp độc lập được thành lập bởi một nhóm các nhà tiếp thị giàu kinh nghiệm đến từ nhiều công ty đa quốc gia."

Tầm nhìn của chúng tôi là ..

gia tăng giá trị và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khách hàng bằng cách kiến tạo chiến lược thương hiệu, ý tưởng sáng tạo, thiết kế nội dung và sự kiện … “

GIẢI PHÁP GBG MANG LẠI

Truyền thông báo chí

  • Tư vấn hoạch định chiến lược truyền thông
  • Triển khai kế hoạch truyền thông báo chí
  • Quan hệ báo chí và quản trị khủng hoảng
  • PR Booking & Clipping
“Business has only two functions
marketing and innovation.”
- Milan Kundera, Writer & Playwright

“Quality content means content that is packed with clear utility and
is brimming with inspiration, and it has relentless empathy for the audience.”

Ann Handley, CCO, MarketingProfs

Đối tác

BẠN CẦN THÊM THÔNG TIN DÀNH RIÊNG CHO YÊU CẦU CỦA BẠN?