Dự án lắp đặt điện mặt trời – nhà máy Lâm Đồng

28/05/2024

Địa điểm: Dambri – Lâm Đồng

Hệ thống: Hệ độc lập

Công suất: 295 kWp

Tấm pin : JA Solar

Biến tần ( Inverter): LuxPower

Pin lưu trữ: Blue Carbon